workshop for ungdom


Konflikt, Flukt, Håp  workshop og filmvisning for ungdom.

Et samarbeide mellom André Tribbensee og Franciska Seifert Eliassen

Hvordan kan man forholde seg til nød som følge av krig, klimaforandringer, fattigdom og flukt? I vårt kunstneriske arbeide leter vi etter svar på dette, og vi vil gjøre det sammen med dere. Hvilken rolle kan kunsten spille ved dette?
Vi vil vise dere våre filmer og snakke om kunst-prosjekter med utgangspunkt i situasjonen på den greske øyen Lesvos. Øya ligger i utkanten av Europa, nær det Tyrkiske fastlandet, som er nabolandet til Syria, der det for tiden er krig. Mange folk som er på flukt velger veien via de greske øyene, for å komme seg inn til Europa. De håper å finne beskyttelse og muligheter for et bedre liv. Mens vi selv kan reise fritt mellom landene som turister, prøver statene i Europa å gjøre det vanskelig for mennesker som er på flukt. 
Mange prøver derfor å dra over havet i hemmelighet, ofte på overfylte og utrygge båter. Noen mister livet, mange blir avvist og sendt tilbake til Tyrkia, mange må vente i lang tid i flyktningleirene for å få avklaring på deres søknader om asyl.
Gjennom media har Lesvos blitt kjent for en humanitær katastrofe, der mennesker som oss, også ungdom og barn blir latt i stikken.
Samtidig med tragediene opplever vi et enormt engasjement av lokale og tilreisende frivillige hjelpearbeidere, og i store deler av lokalbefolkningen finnes det mye solidaritet og interessante eksempler for hvordan utfordringer kan løses. 
Det er en solidaritets bevegelse vi ikke ser så mye om i media, men denne historien må bli fortalt. Også folk som kunstnere, leger, håndverkere og aktivister bidrar med det de kan, og deres aktiviteter brukes mye av hjelpeorganisasjonene.
Vi vil vise dere våre filmer, våre tanker, våre tvil, vårt håp og vår kunst, og vi vil snakke med dere om hva som kan gjøres.


Vi har laget en trailer som viser utdrag fra filmene våre, ta kontakt med André Tribbensee så kan du få tilsendt link og passord. 

om vårt arbeide
Kunstnerne Franciska Seifert Eliassen og André Tribbensee har jobbet på Lesvos og vil vise filmopptak og presentere kunstprosjekter.
Det er interessant å se hvordan synet på menneskene vi har møtt, og synet på vår egen situasjon og identitet har forandret seg gjennom det vi har opplevd og sett.
Dette tematiseres også i filmen som Franciska har laget som 20 åring, etter hun møtt like gammel Ahmed under et oliventre ved Moria leiren på Lesvos i 2017.
Mens Franciska har dratt hjem og i løpet av to år fått gjennomført sin kunst- og filmutdanning, vist filmen om Ahmed i gallerier og på filmfestivaler, har Ahmed vært på flukt, satt fast, og aldri kommet seg ditt han ville. André har i årene siden jobbet med flere kunstnere i Norge og Hellas og med lokalbefolkningen på Lesvos og holder på med et dokumentarfilm prosjekt med samme tema. 

målsettinger
Vi vil snakke med ungdomene om deres tanker til situasjonen av både dem som er på flukt, og vi vil sette det samtidig i perspektiv til våre egne liv og vår egen situasjon hjemme. Hvorfor bør vi bry oss? Og hvordan kan vi gjøre noe med det som skjer i verdenen? På hvilken måte kan kunst være egnet til å ta opp og bearbeide slike tema og hvilke virkemidler har vi og de andre kunstnerne på Lesvos valgt og utforsket? 
Hvordan kan man engasjere seg i forhold til de andre av tidens viktige utfordringer som fred, miljøvern og klima? Henger dette sammen og hvordan i såfall? Kan man som enkeltmenneske og som kunstner gjøre en forskjell i det hele tatt og hvor ligger kunstens potensialer? Vi har sett eksempler for det og tror at det går an.
Etter vår visning og innføring vil vi følge opp elevenes egne ideer og spørsmål, diskutere hva som kan gjøres. Elevene vil utvikle egne planer, og det kan begynnes med her og nå.

André Tribbensee jobber som visuell kunstner og kurator med base i Kristiansand, og interesserer seg spesielt for kunstens transformative potensialer. Han har hatt mange prosjekter og utstillinger i Norge og internasjonalt siden 90 tallet og har vært veileder for studenter ved kunstskoler og universiteter, samt mentor for mange unge kunstnere via plattformen trafo.no.
André eksperimenterer også med utdanning innenfor egne kuratoriske prosjekter og initiativ som Temporary Academy og Det Parallelle Universitetet og har vært kunstnerisk leder for «Transformasjon-Konflikt/Flukt», en serie av 3 workshop på Lesvos i samarbeid med Senter for Ung Kunst og studenter og forskere fra UIA.
Siden 2018 jobber André med en dokumentarfilm til samme tematikk.

Franciska Seifert Eliassen har erfaring blant annet som filmfotograf, musiker, skribent, bartender og revysjef. Hun har kunstutdanning fra Nordland Kunst- og Filmfagskole med en BA i Bevegelige Bilder. Filmen hun begynte å jobbe med på Lesvos har allerede blitt vist under en rekke utstillinger, foredrag og filmfestivaler i Norge og internasjonalt, på Kunstnernes Hus, og under en turné med høstutstillingen i 2018.