exhibition October 2020


Transformasjon- Konflikt/ Flukt

en utstilling med video arbeider av André Tribbensee


22.- 29. oktober 2020
ARTERIET Kristiansand
I forbindelse med utstillingen inviteres det til seminarer med fordypnings visninger og åpne samtaler: 24./25./27. oktober. Seminarene krever påmelding.













Hvordan kan vi forholde oss til menneskelige tragedier som resultat av krig, vold, fattigdom og flukt? Utstillingen viser video arbeider utviklet i grenselandet mellom kunst, film og aktivisme med utgangspunkt i den humanitære situasjonen på Lesvos.

Er det forsvarlig å oppsøke kriseområder for å jobbe med kunst? 

Har kunst potensialer for handling og «behandling» av noe som kan virke uoverkommelig utfordrende, paradoksalt eller for komplisert? Hvordan og i hvilken form kan dette komme til virksomhet og hvordan kan det som erkjennes, formidles og impliseres andre steder?

Råstoffet til til André Tribbensees utstilling er 23 video intervjuer og dokumentarisk materiale som han har opparbeidet gjennom tre år på den greske øyen Lesvos på bakgrunn av den pågående humanitære krisen. 


Video installasjonen som vises ved ARTERIET, inneholder visuelle og verbale narrativ som gir førstehånds informasjon fra situasjonen på Lesvos. I sentrum av dette forteller lokale aktivister, migranter og kunstnere om sine synspunkter. «Flyktningkrisen» som heller bør kalles en humanitær og politisk krise, har oppnådd en ny og farlig fase. I Europa sørger man for at «grensene forsvares». Vi venner oss til at folk omkommer. 

Mange av oss vil ikke godta dette men gir opp fordi situasjonen virker for komplisert og uoverkommelig. Materialet Tribbensee har jobbet med problematiserer dette, gir et innsyn i problematikken og åpner opp for tilnærminger der kunst og vår egen handling kan ha betydning. Det beskriver i midten av en krise også et rom for håp, ved å vise engasjement blant lokalbefolkningen.
I utstillingen opplever vi til mennesker som er direkte involverte. Det utredes samtidig kunstnernes og kunstens potensialer og påvirkningskraft.

I forbindelse med dette inviterer Tribbensee publikum til deltakelse i 3 seminarer samt åpne samtaler rund tematikken, der han vil gi dybde innsyn i materialet og invitere publikum til medvirkning i denne formen for kunstnerisk konflikt- og fredsforskning. Seminarene bygger på hverandre og nye initiativ, samarbeid og handling kan har sitt utspring i dette rommet.


utstillingens åpningstider:

Utstillingen kan besøkes gratis men den har ingen vernisage eller åpnings event! Publikum bes istedenfor å besøke den fortløpende gjennom utstillings perioden. Seminarene krever påmelding ved bruk av booking systemet. Finn lenker til booking-sidene under seminar beskrivelsene.


åpningstider:

torsdag 22.10.: kl. 17-20 utstilling

fredag   23.10.: kl. 17-20 utstilling

lørdag   24.10.: kl. 12-20 utstilling, seminar 1: kl. 20- 21, åpen diskusjon etterpå

søndag 25.10.: kl. 12-20 utstilling, seminar 2: kl. 20- 21, åpen diskusjon etterpå

mandag 26.10. stengt

tirsdag  27.10.: kl. 17-20 utstilling, seminar 3: kl. 20- 21, åpen diskusjon etterpå

onsdag 28.10.: kl. 17-20 utstilling

torsdag 29.10.: kl. 17-20 utstilling


seminar program (deltakelse krever påmelding):


Gjennom media har Lesvos blitt kjent for en humanitær katastrofe.

Situasjonen er dramatisk for tusende av mennesker og krever umiddelbar handling.

Samtidig med tragediene som vi får formidlet gjennom media opplever vi et enormt engasjement av lokale og tilreisende frivillige hjelpearbeidere, grupper i sivilbefolkningen i Europa, og i deler av lokalbefolkningen på Lesvos finnes det interessante og bærekraftige eksempler for hvordan utfordringer kan møtes og løses.

Det er en solidaritets bevegelse vi ikke ser så mye om i media, men denne historien må bli fortalt.

Også folk som kunstnere, leger, håndverkere, politikere, akademikere og aktivister bidrar med det de kan, og deres aktiviteter brukes av hjelpearbeidere og NGOer som holder på å utvikle en kompetanse vi har mye å lære av. «We have to understand that their fates and our fates are intertwined» sir greske Chloe i et av intervjuene som vi vil diskutere under seminarene. Deres fortellinger vil gjøre utfordringene mere tilgjengelig for oss og åpne opp muligheter for medvirkning.

Film utdragene som Tribbensee vil vise under seminarene er på engelsk




Seminar 1:

lørdag 24.10. kl. 20- 21, åpen samtale til kl.22


«You can't tell an artist what to do, but it would be very useful at this moment» 

om situasjonen på Lesvos, mennesker på flukt og kunstens potensialer.









André viser full-versjonen av et intervju med karismatiske Georgios Tyrikos Ergas fra Lesvos, som både er butikksjef, aktivist, hjelpeprosjekt grunnlegger, billedkunstner, forfatter og doktor i gresk folkemusikk- historie. 

Under samtalen formidler Ergas kompleksiteten av krisen og belyser flykt årsaker, flyktningenes og hjelpearbeidernes situasjon og prosesser i lokal samfunnet. Vi diskuterer kunstens potensialer, og strategier for påvirkning, samt dens narrative kraft. Materialet vil gi oss nyansert innsyn og impulser, og diskusjonen kan åpne opp for ideer og engasjement. Samtidig settes det kunsten på prøve.

Filmen varer i 43 min. og har vist å ha inspirerende virkning. Vi tar oss tid til å snakke om dette og seminar deltakernes egne tanker og innspill til tematikken i etterkant av visningen. Ta med nistepakke, papir og pen om du vil bli helt til kl.10.


billetter: tikkio.com/tickets/19707-transformasjon-konfliktflukt



Seminar 2:

søndag 25.10. kl. 20- 21, åpen samtale til kl.22


the beauty of understanding that our fates are intertwined  








André viser 38 min. varianten av et innholdsrikt intervju med NGO-erne Efi Latsoudi og Chloe. Efi er en av grunnleggerne til «Lesvos Solidarity», med den gressrot organiserte flyktning leiren PIKPA, et fellesskaps basert prosjekt som gjennom årene har gitt tilflukt og hjelp til tusende av mennesker. Pikpa trues paradoksalt nok nettopp i disse dager ned stenging gjennom den greske regjeringen som bekjemper deler av den lokale solidaritets bevegelsen. Chloe har vært koordinator og rådgiver ved samme organisasjon og analyserer situasjonen fra et meta perspektiv. Efi har bakgrunn fra psykologien, som sosionom og som filmskaper. Siden 2017 har Tribbensee vært i dialog med henne om det som skjer på Lesvos. Europas og vår egen rolle ved dette, menneskelige avgrunn, håp, empati, hjelpearbeidernes problematikk, og kunsten å bygge bærekraftige samfunn på Lesvos og andre steder, har vært tema. 

Efi og Chloes drøftinger gir oss flere tilknytnings punkter som gjør komplekse utfordringer tydeligere og mere håndgripelige. Det gir oss grunnlag til å diskutere muligheter for handling og vi kan få en bedre forståelse for hvor kunsten kommer inn, hvordan kunstnerisk aktivitet kan bygge broer, redde mennesker for mentale sammenbrudd, åpner opp for nye ideer, skaper felleskap, gir uttrykk og når fram til en offentlighet. Tribbensee vil diskutere dette med seminar deltakerne som kan involvere seg i denne formen for kunstnerisk freds forskning.


biletter: tikkio.com/tickets/19774-seminar-2-transformasjon-konfliktflukt



Seminar 3:

tirsdag  27.10. kl. 20- 21, åpen samtale til kl. 22.


"a refugee, a migrant?"   

Hva skjer når vi slutter å snakke om «dem» og «oss»









seminar 3 bygger på diskusjonene fra våre to tidligere seminarer.

André vil vise flere film utdrag og tilpasse utvalget i forhold til seminar deltakernes innspill under de foran gående samtalene.

Vi vil snakke om identitet, empati og vårt eget forhold til migrasjon. Under intervju innspillingene oppdaget Tribbensee at de fleste av dem han filmet, på en en eller annen måte har vært berørt av migrasjon, ved at migrasjon enten har spilt en rolle i familiehistorien deres eller i deres egne liv, selv om ikke alle var seg nødvendigvis klar over dette umiddelbart. Vi ser som regel ikke slik på oss selv fordi det å være flyktning eller migrant, eller etterkommer av noen som har forflyttet seg ikke nødvendigvis dominerer egen identitet. There are several layers of identity we carry with us sir Elmedin Žunić i et av intervjuene. Også Tribbensees foreldre og besteforeldre har vært krigs flyktninger, selv kom han som innvandrer til Søgne i 2000.


billetter: tikkio.com/tickets/19776-seminar-3-transformasjon-konfliktflukt


påmelding til seminar:

Utstillingen er gratis, men seminar deltakelse krever påmelding via booking side, siden antall plasser er begrenset på 20. Billettpris 50kr. Du kan bruke følgende lenker:


- for seminar 1: tikkio.com/tickets/19707-transformasjon-konfliktflukt

- for seminar 2: tikkio.com/tickets/19774-seminar-2-transformasjon-konfliktflukt

- for seminar 3: tikkio.com/tickets/19776-seminar-3-transformasjon-konfliktflukt


Utstillingen har ingen vernisage eller åpnings markering, publikum bes istedenfor å komme fortløpende, fordelt over utstillings perioden.


partnere:

Transformasjon- Konflikt/ Flukt er et personlig forsknings prosjekt av André Tribbensee og har siden 2017 fått støtte fra Kristiansand Kommune, Agder Fylkeskommune, Sørnorsk Filmsenter, UIA, Billedkunstnernes Vederlagsfond, samt mennesker på Lesvos og i Kristiansand. Spesiell takk til Lisbet Skregelid, Tormod Anundsen, Adrian Førde Anderssen og Inger Margrethe Stoveland ved UIA og Senter for Ung Kunst, og Georgios Konstantinidis og Kari Grødum fra Metochi Studiesenter på Lesvos.

I utstillingen ved Arteriet ser vi også et video arbeide av filmskaper Sven Arild Storberget med et portrett om André Tribbensee.


om kunstneren:

Tribbensee har lenge vært opptatt av kunstens transformative potensialer og dens relevans i samfunnet. Siden han migrerte til Norge i 2000 har han utviklet prosjekter som eksperimenterer med dette. Hans initiativer Salong og Politisk Atelier (samarbeide med A.K. Solbakken på tidlig 2000 tallet i Kristiansand), steds spesifikke prosjekter med studenter i Søgne i samme tid, Temporary Academy i 2014, co-kurateringen av den internasjonale konferansen Rethinking Art Education 2015, og Det Parallelle Universitetet i 2016, er eksempler for dette. I fjor bidro Tribbensee med en transformasjons-workshop uke og forelesninger ved Preus Fotomuseum og seminaret «Sustainability and Art» under Platform Nord-United symposiet i Kristiansand ved Senter for Ung Kunst. Mellom 2017 og 19 har Tribbensee vært kunstnerisk leder for et UIA relatert workshop program på Lesvos der han jobbet med ca. 40 kunstnere, studenter og forskere rund tematikken som denne utstillingen belyser.

Tribbensee jobber som multimedia kunstner, kurator og aktivist på tvers av disipliner og holder for øyeblikket på med utvikling og produksjon av hybride kunst- og dokumentarfilm prosjekter som integrerer performance, klassisk musikk, installasjon og scenekunst.